De Staat van de Rampenbestrijding

Wanneer er een ramp plaatsvindt, is het van het grootste belang dat de rampenbestrijding in orde is. Maar hoe kun je weten of alle hulpverleningsdiensten en bestuurders voorbereid zijn op een ramp? De Inspectie Veiligheid en Justitie verzamelt informatie hierover in de Staat van de Rampenbestrijding. Door deze informatie kan de minister van Veiligheid en Justitie zich een beeld vormen van hoe de rampenbestrijding functioneert.

Zelfevaluatie

In de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s uit 2010 staan de prestatievereisten waaraan rampenbestrijding hoort te voldoen. In deze wet is ook opgenomen dat de Inspectie Veiligheid en Justitie toezicht houdt op de rampenbestrijding. De Inspectie heeft gezocht naar een manier van toezicht die de prestaties van de rampenbestrijders helpt te verbeteren.

De wet schrijft voor dat de veiligheidsregio’s waarin de hulpdiensten en bestuurders samenwerken ieder jaar een oefening houden. De Inspectie gebruikt deze verplichte oefening om de rampenbestrijding te toetsen. Organisaties leren over het algemeen het meest van eigen evaluaties. Door zelf met hun processen aan de slag te gaan, ontdekken ze wat wel en niet goed werkt. Daarom heeft de Inspectie een zelfevaluatie ontwikkeld. De veiligheidsregio’s kunnen dit instrument gebruiken bij hun jaarlijkse oefening. Een ander voordeel van deze methode is dat er geen twee verschillende (tijdrovende) inspecties hoeven te zijn.

De Staat van de Rampenbestrijding

De informatie die de veiligheidsregio’s uit hun eigen evaluaties halen, gebruikt de Inspectie Veiligheid en Justitie in de Staat van de Rampenbestrijding. Daarin staat ook informatie uit evaluaties van incidenten. Deze incidentevaluaties voert de Inspectie op eigen initiatief uit. Denk hierbij aan de crash van een vliegtuig van Turkish Airlines in 2009, de zogenaamde poldercrash.

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft de Staat van de Rampenbestrijding 2013  aan de Commissie Hoekstra aangeboden. Die commissie evalueert voor de minister van Veiligheid en Justitie hoe de nieuwe Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s werken. De commissie gebruikt de Staat van de Rampenbestrijding om te beoordelen hoe de veiligheidsregio’s functioneren bij de rampenbestrijding. In de Staat van de Rampenbestrijding staat ook informatie over hoe de Wet en het Besluit in de praktijk functioneren.

Op deze pagina treft u de Wet en het Besluit veiligheidsregio's aan evenals publicaties met betrekking tot rampenbestrijding.

Eerder verschenen nieuws over de Staat van de Rampenbestrijding