Asiel en migratie

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen. Deze keten bestaat uit een groot aantal organisaties, waaronder de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de afdeling Vreemdelingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Expertisecentrum Vreemdelingen, de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel van de nationale politie en de Koninklijke Marechaussee.

Het doel van het toezicht is de kwaliteit van de uitvoering van overheidstaken binnen de vreemdelingenketen te verbeteren.

Werkwijze en ontwikkelingen

Het toezichtgebied Migratie werkt volgens de standaard werkwijze van de Inspectie VenJ. Dit geldt voor zowel het doen van onderzoek als voor het volgen van actuele ontwikkelingen.