De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) bestaat sinds januari 2012. Ze is ontstaan uit een samenvoeging van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie voor de Sanctietoepassing. Per januari 2014 zijn de taken van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer bij de Inspectie VenJ ondergebracht. In de loop van het jaar is het toezicht van de Inspectie VenJ verbreed naar de gehele vreemdelingenketen. Vanaf januari 2015 heeft de Inspectie VenJ er taken bijgekregen vanuit de Jeugdwet. Hiermee houdt de Inspectie VenJ toezicht op het brede domein van veiligheid en justitie, variërend van politie tot sanctietoepassing, jeugd,  nationale veiligheid en asiel en migratie.

Een verkorte beschrijving treft u aan in de brochure van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Aanwijzingen inzake de rijksinspecties

De Inspectie VenJ is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Om de onafhankelijkheid van rijksinspecties binnen deze structuur te waarborgen zijn de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties opgesteld. In de aanwijzingen is bepaald dat de beleidsverantwoordelijk minister de rijksinspectie geen aanwijzing mag geven die, kortgezegd, betrekking heeft op de inhoud van zijn taakuitoefening.