Nieuws

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Logo politie

Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoekt optreden politie bij aanrandingszaak Hoorn

Op 7 juni 2017 verschenen berichten in de media over een vrouw die een man heeft opgespoord, die ervan wordt verdacht haar te hebben aangerand. In de berichtgeving wordt de werkwijze van de politie na haar aangifte beschreven. De door de berichtgeving ontstane maatschappelijke onrust is aanleiding voor de Inspectie Veiligheid en Justitie om onderzoek te doen. Dit doet de Inspectie vanuit haar rol als toezichthouder op de taakuitvoering van de politie.

Focus onderzoek

Het onderzoek richt zich op de feiten en omstandigheden van deze zaak. Als eerste stap in het onderzoek heeft de Inspectie de politie gevraagd een feitenrelaas op te stellen. Op basis daarvan zal de Inspectie bepalen hoe het onderzoek verder vorm wordt gegeven.

Dit onderzoek staat los van het lopende strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie.

Zie ook