Nieuws

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Kees Möhring

Kees Möhring programmadirecteur Toezicht

Kees Möhring is met ingang van 1 juni 2017 benoemd tot programmadirecteur Toezicht bij de Inspectie Veiligheid en Justitie. In deze functie geeft hij leiding aan de toezichtgebieden Nationale veiligheid, Sanctietoepassing en Jeugd.

Loopbaan

Mr. A.C. (Kees) Möhring was sinds 2007 directeur Externe Relaties en plaatsvervangend algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Daarvoor was hij onder andere vakdirecteur Medisch-biologisch bij het NFI en waarnemend directeur Opsporingsbeleid van het toenmalige directoraat-generaal Rechtshandhaving.

Kees Möhring heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden.