Nieuws

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Slot cellenblok PI Dordrecht

Effectievere aanpak noodzakelijk om contrabande in gevangenissen tegen te blijven gaan

Het gevangenispersoneel spant zich actief in om de invoer van contrabande zoals drugs, wapens of telefoons tegen te gaan. Dit concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie) na onderzoek in zeven penitentiaire inrichtingen (PI’s). Tegelijkertijd ziet de Inspectie dat het moeilijker geworden is voor het personeel om de smokkel tegen te gaan. Dit komt mede door het gebrek aan tijd. Ook maakt nieuwe technologie het lastiger verboden voorwerpen te ontdekken.

Gelegenheid, expertise en nieuwe technologie nodig

Medewerkers hebben meer gelegenheid en expertise nodig om bijvoorbeeld celinspecties grondig te kunnen doen. Daarnaast zijn de middelen die het personeel helpen bij het vinden van contrabande, niet altijd (meer) even effectief. Het is daarom noodzakelijk dat er meer geïnvesteerd wordt in nieuwe technologie, het updaten van de toegepaste processen en het bekender maken van de richtlijnen over de omgang met contrabande. Ook adviseert de Inspectie aan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om de informatie over de manier waarop contrabande binnen gesmokkeld wordt, beter met elkaar te delen.

Actieve aanpak van niet-integer gedrag, integriteitsbeleid verdient meer aandacht

De Inspectie constateert in haar onderzoek ook dat niet-integer gedrag van personeel actief wordt aangepakt binnen de onderzochte inrichtingen. Het blijkt echter dat het integriteitsbeleid niet altijd bekend is onder DJI-medewerkers. De Inspectie vindt dat de rol van de vertrouwenspersoon, de periodieke herziening van de screening van medewerkers en het vergroten van kennis bij medewerkers over de richtlijnen rondom integriteit meer aandacht verdienen.

Bewustwording, herkenning en samenwerking ter voorkoming van het voortzetten van crimineel handelen

Het beleid rondom het voortzetten van crimineel handelen vanuit de PI’s is op verzoek van staatssecretaris Dijkhoff ook door de Inspectie meegenomen in het onderzoek. De bewustwording, herkenning en de samenwerking met andere organisaties zoals het Openbaar Ministerie (OM) kan  beter volgens de Inspectie. Begeleiding en training voor medewerkers met ondersteuning van ICT-middelen kan hierbij helpen.