Nieuws

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Drie politiemotoren naast elkaar geparkeerd

Plan van aanpak 'Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen' verschenen

Naar aanleiding van een mogelijke integriteitschending van een medewerker van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), heeft de minister van Veiligheid en Justitie op 24 maart 2017 per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die mogelijke integriteitsschendingen moeten voorkomen. Inmiddels is door de nationale politie een pakket aan maatregelen, waaronder herscreening, aangekondigd.

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) heeft na een oriëntatie besloten een onderzoek uit te voeren dat zich richt op het samenstel aan maatregelen dat niet-integer gedrag moet voorkomen en/of bestrijden binnen de DBB. Dit doet de Inspectie VenJ als toezichthouder op een goede taakuitvoering door de politie.

Onderzoeksdoel en onderzoeksopzet

Met het onderzoek wil de Inspectie VenJ inzicht krijgen in (de werking van) de maatregelen die genomen zijn, om binnen de DBB tijdig te signaleren en/of te bestrijden als medewerkers zich schuldig maken aan integriteitsschendingen. Op basis van dit inzicht wil de Inspectie kunnen bepalen of het samenstel aan maatregelen zodanig robuust is, dat een effectieve en tijdige aanpak mogelijk is. De onderzoeksopzet staat beschreven in een plan van aanpak.