Nieuws

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen en De Woenselse Poort maken stappen in realisatie verbetertraject

De Woenselse Poort, onderdeel van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE), maakt stappen in het realiseren van haar verbetertraject. De veranderingen die nu plaatsvinden hebben vooral betrekking op wijzigingen in de structuur van de organisatie en het vervullen van vacatures. Dit blijkt uit het eerste vervolgbezoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Aanleiding voor het vervolgonderzoek

Aanleiding voor dit gezamenlijke vervolgonderzoek zijn de eerdere toezichtstrajecten vanuit zowel de Inspectie VenJ als de IGZ.

De Inspectie VenJ voerde in 2016 een incidentonderzoek uit en concludeerde toen dat er sprake was van een onveilig leef- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers in De Woenselse Poort.

Ook vanuit de IGZ liep een onderzoek naar de zorgverlening in De Woenselse Poort op basis waarvan De Woenselse Poort verbetermaatregelen moest nemen. Besloten is daarom om gezamenlijk onderzoek te doen vanuit beide inspecties. Daarop heeft GGzE een verbeterplan voor De Woenselse Poort opgesteld.

Vier vervolgbezoeken om voortgang van het verbetertraject te beoordelen

Op 23 februari 2017 brachten de Inspectie VenJ en de IGZ een eerste bezoek (in een reeks van vier) om de voortgang van het verbetertraject te beoordelen. In de vervolgbezoeken besteden beide inspecties ook aandacht aan de effecten van de verbeteracties. Daarbij wordt stilgestaan bij de ervaring van cliënten en medewerkers ten aanzien van het verbetertraject.