Nieuws

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen

De rijksoverheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor een beperkte groep personen vanwege het nationale belang dat met hun functioneren is gemoeid. Dit geldt bijvoorbeeld voor leden van het Koninklijk Huis en leden van de Staten-Generaal. Zij worden beveiligd door de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) van de nationale politie.

Incidenten aanleiding voor onderzoek

Recent ontstond onrust toen bleek dat zich binnen de DBB een aantal incidenten heeft voorgedaan. Bij deze incidenten, die de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden, was onder andere sprake van niet-integer gedrag.

Maatregelen ter voorkoming van niet-integer en strafbaar gedrag centraal in onderzoek

De Inspectie van Veiligheid en Justitie start, als toezichthouder op de politie, een onderzoek om inzicht te krijgen in het samenstel aan maatregelen dat genomen is binnen de DBB. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat niet-integer of zelfs strafbaar gedrag wordt voorkomen en/of bestreden.
De Inspectie betrekt in dit onderzoek niet alleen de verschillende maatregelen die genomen zijn, maar ook de wijze waarop gestuurd wordt op de uitvoering van deze maatregelen en de toepassing daarvan in de praktijk. Aspecten die bij dit onderzoek worden betrokken zijn de wijze waarop de screening plaatsvindt en hoe met signalen over mogelijk niet-integer handelen wordt omgegaan.
Op basis van het verkregen inzicht wil de Inspectie bepalen of het samenstel aan maatregelen (systeem) voldoende robuust is, zodat een effectieve en tijdige aanpak van ongewenst gedrag mogelijk is.

Het plan van aanpak verschijnt binnenkort op de inspectiewebsite.

Zie ook