Nieuws

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Samenwerking tussen overheidspartners in aanpak ondermijnende criminaliteit kan verder worden versterkt

In 2016 is onderzoek gedaan naar de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC). De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) concludeert dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit binnen het RIEC-LIEC bestel, over het algemeen georganiseerd is volgens de daartoe opgestelde regels, beleidsuitgangspunten en afspraken, en dat het bundelen van de krachten onmiskenbaar voordelen heeft.

Daarnaast constateert de Inspectie VenJ dat er in toenemende mate sprake is van bestuurlijke awareness en dat partners elkaar in de aanpak van ondermijning steeds beter weten te vinden. Tegelijkertijd signaleert de Inspectie dat de aanpak van ondermijning door de RIEC’s verder kan worden versterkt.

Aandachtspunten om aanpak ondermijning door RIEC's verder te versterken

De belangrijkste punten zijn:

 • De RIEC’s kunnen betere afspraken maken over het beoogde resultaat van de samenwerking en wat dat betekent voor ieders inzet en betrokkenheid binnen het samenwerkingsverband. Een beter inzicht in de lokale ondermijningsproblematiek en een betere afstemming tussen de individuele doelstellingen van de partners en de integrale doelstelling van het samenwerkingsverband kunnen hieraan bijdragen.
   
 • De (bestuurlijke) awareness, betrokkenheid en weerbaarheid kan verder worden vergroot. Ook hiervoor is van belang dat onder meer het inzicht in de lokale ondermijningsproblematiek, maar ook in de mogelijkheden om deze problematiek aan te pakken worden verbeterd.
   
 • De informatiedeling in RIEC-verband kan verder worden verbeterd. Specifieke aandacht vraagt:
  • de interne informatiepositie van partners (vooral van kleine gemeenten);
  • het vergroten van de kennis over wat wel en niet gedeeld kan worden;
  • en het vergroten van het onderlinge vertrouwen. De Inspectie onderstreept daarom het belang om de screening van alle medewerkers van partners en van RIEC-bureaus die over gevoelige informatie kunnen beschikken, goed te organiseren.

Zie ook