Nieuws

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Zoeken - Nieuws

278 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Jaarbeeld 2016 Landelijk Toezicht Jeugd

In het Jaarbeeld 2016 Landelijk Toezicht Jeugd geven de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de...

Nieuwsbericht | 21-04-2017 | 18:00

Beleid in de praktijk - Jaarbeeld 2016 Toezicht Sociaal Domein

De ondersteuning van kwetsbare burgers door gemeenten en uitvoeringsinstanties is twee jaar na de decentralisaties nog in...

Nieuwsbericht | 21-04-2017 | 17:21

Nulmeting van de repressieve brandweerzorg in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN). Het BKCN is gelijktijdig met de...

Nieuwsbericht | 19-04-2017 | 16:13

Plan van aanpak incidentonderzoek Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden

Op 3 februari 2017 vindt er in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden een ernstig incident plaats. Een...

Nieuwsbericht | 18-04-2017 | 17:00

Rapport 'Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata' uitgebracht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie (inspecties) hebben aanvullend onderzoek gedaan...

Nieuwsbericht | 18-04-2017 | 15:17

Afsluitend onderzoek naar de vorming van de nationale politie

Via halfjaarlijkse rapportages informeert de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) sinds 2013 de minister, de...

Nieuwsbericht | 12-04-2017 | 15:17

Kwaliteit hulp door zorginstellingen Rotterdam bij kwetsbaar kind moet beter

De Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Veiligheid en Justitie oordelen dat betrokken...

Nieuwsbericht | 12-04-2017 | 13:00

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen en De Woenselse Poort maken stappen in realisatie verbetertraject

De Woenselse Poort, onderdeel van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE), maakt stappen in het realiseren...

Nieuwsbericht | 31-03-2017 | 05:00

Overwegingen niet opgenomen in dossier van Raad voor de Kinderbescherming, de Raad bespreekt dilemma met branchegenoten

De Inspectie Veiligheid (Inspectie VenJ) heeft een calamiteit onderzocht waarbij een gezin waar de Raad voor de...

Nieuwsbericht | 27-03-2017 | 15:09

Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen

De rijksoverheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor een beperkte groep personen vanwege het nationale belang dat...

Nieuwsbericht | 24-03-2017 | 15:28

Blijf op de hoogte