185 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Tussen handhaven en dienstverlenen - Over het toezicht van de IND op de werkgever als erkend referent

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de toelating van vreemdelingen tot Nederland. De laatste...

Rapport | 21-11-2017

Kwaliteit van het reclasseringstoezicht - Een ketengericht onderzoek in de arrondissementen Noord-Holland en Amsterdam

Rechters, het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen kunnen bijzondere voorwaarden opleggen aan...

Rapport | 10-11-2017

Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst

Resultaten van vervolgonderzoek naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan jongeren 18-/18+ die een...

Rapport | 18-09-2017

Onderzoek Externe beveiliging nucleaire inrichtingen

Nucleaire incidenten kunnen leiden tot aantasting van de vitale belangen van onze samenleving. Gelukkig laat de praktijk zien...

Rapport | 07-09-2017

Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

In augustus 2014 brachten de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Sociale...

Rapport | 06-09-2017

Hertoets van de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Op basis van de hertoets concluderen de inspecties dat de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige...

Rapport | 06-09-2017

Brand Detentiecentrum Rotterdam

Een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek is de wijze waarop het detentiecentrum Rotterdam (DCR) is omgegaan met de...

Rapport | 28-08-2017

Onderzoek naar de stroomstoring Amsterdam en omstreken 17 januari 2017

Op 17 januari 2017 komen door een stroomstoring circa 360.000 aansluitingen in Amsterdam, Landsmeer, Oostzaan en Zaandam zonder...

Rapport | 27-07-2017

Jeugdigen in beeld - Suïcide Heerlen juli 2017

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de toeleiding van een kwetsbare jeugdige naar zorg en ondersteuning. Op 8...

Rapport | 18-07-2017

Tussentijds toezicht onderzoek Contrabande in Forensisch Psychiatrische Centra

In 2014 en begin 2015 deed de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoek bij de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) naar...

Rapport | 20-06-2017