544 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Brief minister aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de tragische dood van Anne Faber

Beleidsnota | 13-10-2017

Beleidsreactie Inspectierapport naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017

Op 27 juli heeft de minister van Veiligheid en Justitie het rapport ‘Onderzoek naar de stroomstoring van Amsterdam en...

Brief | 02-10-2017

Sfeerimpressie landelijke contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2017

Publicatie | 29-09-2017

Presentatie Op Weg naar de Staat 2019

Eind vorig jaar verscheen de Staat van de rampenbestrijding 2016. Inmiddels is de Inspectie alweer bezig met de volgende Staat,...

Publicatie | 29-09-2017

Presentatie Van BOB naar BOBOC

Voldoet de theorie van de BOB structuur (Beeldvorming – Oordeelsvorming - Besluitvorming) nog wel aan de eisen voor een...

Publicatie | 29-09-2017

Presentatie Vakbekwaamheid en Teamleren

Christel Verschuren van de veiligheidsregio Brabant-Noord nam de aanwezigen mee in de visie op een goede oefenregistratie. In...

Publicatie | 29-09-2017

Presentatie Doorontwikkeling crisisorganisatie Twente

In september 2014 gaf het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Twente opdracht te komen een flexibele, slagvaardige en...

Publicatie | 29-09-2017

Presentatie NL-Alert Hoe werkt het in de praktijk

Erik Kroon, programmacoördinator NL-Alert bij de NCTV, gaf aan dat vanaf 2012 sprake is van een gestage stijging in het bereik...

Publicatie | 29-09-2017

Tweede onderzoek verbeterprogramma maatschappelijke veiligheid OM - Plan van aanpak

De Inspectie Veiligheid en Justitie signaleerde in het eerste onderzoek enkele aandachtspunten en risico’s in de uitvoering van...

Plan van aanpak | 21-09-2017

Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst

Resultaten van vervolgonderzoek naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan jongeren 18-/18+ die een...

Rapport | 18-09-2017