Publicaties

498 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Jaarbeeld 2016 landelijk toezicht jeugd

In het Jaarbeeld 2016 Landelijk Toezicht Jeugd geven de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de...

Jaarverslag | 21-04-2017

Plan van aanpak 'Nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland'

Met de nulmeting van de brandweerzorg in Caribisch Nederland wil de Inspectie Veiligheid en Justitie bepalen waar het...

Plan van aanpak | 19-04-2017

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden - Plan van aanpak incidentonderzoek

Op vrijdag 3 februari 2017 vindt er in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden een ernstig incident plaats....

Plan van aanpak | 18-04-2017

Reactie staatssecretaris op 'Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A.'

Met deze brief informeer ik uw Kamer, op uw verzoek, over het nadere onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A. In november...

Beleidsnota | 18-04-2017

Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A.

In dit rapport beschrijven de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie de uitkomsten van hun...

Rapport | 18-04-2017

Gebundelde beleidsreactie doorlichting JJI's

Alle Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) zijn tussen 2012 en 2015 doorgelicht door de vijf Rijksinspecties1. Er zijn...

Brief | 14-04-2017

Plan van aanpak 'Afsluitend onderzoek naar de vorming van de nationale politie'

Het plan van aanpak beschrijft de onderzoeksopzet van het afsluitend onderzoek naar de vorming van de nationale politie. De...

Plan van aanpak | 12-04-2017

Casusonderzoek Rotterdam Schiebroek - Onderzoek naar aanleiding van kindermishandeling

De Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Veiligheid en Justitie (hierna: de inspecties)...

Rapport | 12-04-2017

Reactie staatssecretaris op De Woenselse Poort - Terugkoppeling bezoek Inspecties

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de schriftelijke terugkoppeling aan...

Beleidsnota | 03-04-2017

Plan van aanpak 'Vervolgonderzoek De Woenselse Poort'

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) voert in 2017, samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), een...

Plan van aanpak | 03-04-2017