Home

De Inspectie VenJ draagt bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Dit doet de Inspectie door toezicht te houden op uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Door onderzoeken geeft de Inspectie inzicht in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen. Om zo risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering.

Nieuws

Meer nieuws